UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Sorg och traumabearbetning för andragenerationen

/

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor:

Sorgbearbetning av föräldrars  frusna sorg och obearbetade trauma med  hjälp av egenskapade dockor. 

Att växa upp med föräldrars frusna sorg och obearbetade upplevelser kan hindra barnets tillgång till glädje och självständighet. Många gånger kan sorgen vara outtalad men ändå dominera relationen, andra gånger kan olika uttryck för sorg, raseri och rädsla genomsyra familjeklimatet. Barnet blir bärare av både det outsagda och de obearbetade uttrycken för traumat. Utrymmet för egna känslor begränsas då barnets funktion blir att finnas till för föräldern. Relationsmönstret kan bli bestående in i vuxenlivet om de bakomliggande känslorna inte får  uttryckas, förstås och integreras med det vuxna barnets egna livshistoria. Både verbala och icke-verbala oformulerade känslor, tankar och minnen, behöver bearbetas och införlivas. Detta kan arbetet med olika uttrycksformer tillsammans med efterföljande reflekterande samtal åstadkomma. 

Vi skapar enkla dockor i papier maché, silkespapper, lera, tyg, med mera. Därefter låter vi dockorna bli talesperson för olika familjemedlemmar, relationsaspekter eller känslor. Arbetet pågår koncentrerat under två helger och avslutas med reflektioner om dockskapandet, gestaltningen och hur detta relaterar till den egna livshistorien.

Nadja Gruberg, MA i Expressive Arts Therapy, Dipl. Uttryckande Konstterapeut, Bildterapeut samt Fil.kand. i pedagogik, leder workshopen.


För att veta mer om dockteaterterapi, tryck på dörren,!

Via bild, dans, musik, röst, rörelse, dikter, sagor, myter, drömmar, drama, lek och samtal, vilket ingår i uttryckandets konst, ges möjlighet att möta och bearbeta de livsfrågor vi ställs inför under livets gång. När våra sinnen, känslor, tankar och ord samverkar i bearbetningen av vår livsberättelse, blir resultatet ökad tillit och förankring i oss själva. Du kan välja att arbeta enskilt eller i grupp

Text, dockor, foton © Nadja Gruberg

/

Kontakt: unikrea(at)uttryckandekonst.se 

Tel. 0708 - 40 77 61 

UniKrea grundades av Nadja Gruberg 1986. 

Sidan är skapad i Firefox 13 Juli 2013 och uppdaterad 7 April 2016.

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor finns på Fjällgatan 23B i Stockholm. Studion ligger 3 trappor upp i Hälsans Hus, med en vidunderlig utsikt över himmel och hav. Där kan du utforska din skapande potential på olika sätt och även samtala.

För att veta mer om UniKrea, tryck på dörren så öppnas infosidan,!

UniKrea, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm  Tel. 0708 - 40 77 61

E-post:unikrea(at)uttryckandekonst.se    www.uttryckandekonst.se

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor finns på Facebook!