UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

 Uttryckandekonst terapi

©NadjaGrubergUniKrea

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor är bild, röst, rörelse, musik, poesi, sagor, myter, drömmar, berättande, samtal.

Unikrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Konsten är själens språk

Som uttryckande konstterapeut arbetar jag integrerat med olika konstnärliga uttryck som bild, dans, drama, poesi och musik med inriktning på att stötta individens personliga uttryck och frihet. Genom att upprätta kontakt mellan det inre och det yttre, ges möjlighet att bearbeta och integrera olika känslor, upplevelser och behov samt utveckla förmågan att kommunicera med andra. Lek och utforskande av sagor, myter, drömmar ingår som vägar till självkännedom.

 

 Att "kunna skapa" är inget krav - en vilja och längtan att utforska de skapande uttrycken räcker - för att gå i uttryckande konstterapi, individuellt eller i grupp.

 När du skapar kan du ge utlopp för dina slumrande resurser, lära känna dina behov, din längtan och lust, uttrycka och bearbeta din vrede, rädsla och sorg, upptäcka okända sidor av dig själv och införliva dessa i din personlighet.
Då du skapar i grupp, kan du upptäcka det som förenar dig med andra människor, uppleva likheter och olikheter, närhet och avstånd, samt bli medveten om det som skiljer dig från andra och gör dig till en unik person.

 

 I den skapande processen möts medvetet och omedvetet, kaos och ordning, form och formlöshet, fullhet och tomhet, det fula och sköna, onda och goda, liv och död, mening och meningslöshet, tillit och misstro, glädje och sorg.
Genom att pröva att ge färg åt en förnimmelse i en bild, uttrycka en rörelse i en dans, ge röst åt en känsla i en sång, finna ett ord för en upplevelse i en dikt - kan du börja skapa ett liv som utgår ifån dina egna känslor och behov. Och ur mötet mellan polerna kan något tredje, oväntat födas....

 

Uttryckandekonst terapi

Vill du få tillgång till dina inre resurser? Bearbeta smärtsamma upplevelser?
Frigöra din kreativitet? Utforska dina drömmar och symboler?
Uttrycka dig i bild, drama, musik, dikt, rörelse?

 

Då kan Uttryckande Konstterapi vara det du söker.
Via olika konstarter utforskar och uttrycker du dina behov och känslor.
Dina upplevelser under skapandeprocessen integrerar du därefter i samtal.

*Att ha alltför många ord, eller inga alls - och äntligen bli hörd...
*Att finna balansen mellan ljus och mörker, kaos och ordning....
*Att våga känna smärtan och forma, bearbeta och införliva den...
*Att möta livet i dess mångfald och föränderlighet och kunna leva skapande i förändringen...
*Att öppna porten till det inre och våga uttrycka, känslor, tankar och behov...
*Att finna en plats där kropp och själ kan mötas, där sinnlighet och andlighet kan befrukta varann...
*Att frigöra lekfullheten och utveckla den skapande förmågan...

...i UTTRYCKANDEKONST TERAPI är detta möjligt...


 

Text och bild ©Nadja Gruberg 1987-2016

©Nadja Gruberg 2011-2016

Uni, som givit namn åt min verksamhet, är en etruskisk gudinna med många ansikten.
Genom sin eviga växling mellan födelse, liv och död, symboliserar hon skapandeprocessen.
Utan död, inget nytt liv. Utan liv, inget flöde.

Likt en symbol som vi aldrig kan fånga eller begripa fullt ut är även Uni ogripbar.
Det är också henns styrka. Det ger näring till ständigt nya utmaningar - irriterar, inspirerar, lockar!

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor är beläget på Fjällgatan 23B i Stockholm, 10 minuters promenad från Slussen. I min studio 3 trappor upp i huset, kan du njuta av ljuset och mötet mellan himmel och hav, och även vända blicken mot dina inre rum. Här kan vi samtala om det du längtar efter att förstå och behöver formulera och om du vill, också använda bild, röst, rörelse, musik, poesi och drama, vilka alla ingår i uttryckandets konst. När våra sinnen, känslor, tankar och ord samverkar i formulerandet av vår livshistoria, blir resultatet ökad tillit och förankring i oss själva.

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor,
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm
Telefon:0708-407761
E-post:unikreastudio(a)gmail.com  Hemsida:www.uttryckandekonst.se och www.unikrea.se 
Blogg: http://uttryckandekonst.blogspot.se
Blogg: uttryckandekonst.blogspot.se

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg, MA i  Expressive Arts Therapy, Dipl. Uttryckandekonst terapeut (SRUK), Dipl. Bildterapeut (Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, SRBt), Fil.kand. i Pedagogik, Dramapedagog (RAD). Utbildad i GIM och samtalsterapi. Specialicerad på existentiella frågor och sorgbearbetning via skapande uttryck och samtal.

Mer information om Uttryckandekonst terapi här!

UniKrea erbjuder även Existentiella samtal, GIM och Bildterapi, enskilt eller i grupp.

 Åter till UniKreas infosida

 Tillbaks till första sidan

  UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor finns på Facebook.

 

   Sidan är skapad i Firefox av ©Nadja Gruberg, uppdaterad 7 Aprili 2016.